Kontakt:

Obchodné meno: AL legal s. r. o. 

Sídlo: Šafárikovo námestie 7, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, 811 02

IČO: 51 778 904

Zápis v obchodnom registri: Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 128999/B

Banka: Tatra Banka a.s

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 4305 7466

Tel: +421 905 360 666

       +421 918 360 997

___________________________________________________________________________